Matrika Nyasa - practica tantrică de purificare a minții | Yogasat - Cursuri Yoga Bucuresti Skip to main content
Matrika Nyasa

Matrika Nyasa este o practică energetică puternică de transformare și de curățare a minții, întâlnită în tradiția tantrică Śrī Vidyā.

Pe lângă distrugerea tiparelor egotice care nu ne mai servesc, prin înlăturarea impresiilor nedorite, cum sunt tendințele emoționale reactive și vechile obiceiuri de gândire, practica facilitează un nou mod de funcționare a minții și al corpului, astfel încât să putem menține niveluri mai înalte de conștiință, înțelepciune și conștientizare.

Matrika-nyasa este un ritual în care practicantul plasează mental literele alfabetului sanskrit, denumite matrikas, în diferite părți ale corpului fizic, executând diferite mudre, în timp ce intonează sunetul potrivit (mantra). Fiecare literă a alfabetului sanskrit este prezidată de către o zeitate, ce reprezintă o anumită energie sau un set de energii ce au anumite caracteristici.

Aceste matrika sunt precedate de oṁ si succedate de namah. Efectuarea acestei practici necesită cunoașterea alfabetului Devanagari, sensul mistic al literelor, practica vizualizărilor și îndrumarea calificată a unui Guru. Matrika-nyasa poate fi efectuată atât ca puja, cât și ca un ritual separat.

Un astfel de ritual declanșează diferite forțe ale universului prin care apare o identificare a corpului cu Universul, Purusha Cosmic.  Combinațiile de litere corespund aspectelor universului fizic (macrocosmos) întruchipate în corpul subtil al omului (microcosmos).

„Nyasa” înseamnă literal „plasare” – asocierea sunetelor cu diferite părți ale corpului, inclusiv în chakre, pentru o recablare subtilă, eliminând vechile tipare emoționale și mentale, pe care le înlocuim cu puterea conștientizării pure, a înțelepciunii, a inteligenței, a creativității și a compasiunii.

Mātṛka śakti-urile cuprind toate aspectele creației, menținerii și distrugerii acesteia. Ele reprezintă aspectele brute și subtile ale materiei și energiei și sunt omniprezente.

Tantra yoga spune că totul este conștiință, că mintea și corpul nostru fizic, la fel ca orice alt obiect din universul manifestat, este un aspect al acestei conștiințe supreme, care se manifestă într-o anumită formă.

Conștiința supremă, Shiva, are puterea sau energia, Shakti, de a se manifesta și afișa ca forme. Corpul nostru fizic poate părea solid, dar este de fapt energie pură grosificată, iar energia, sau prana, care permite corpului și minții să funcționeze este un tip de Shakti, de putere cosmică. 

Tantra vede organismul uman nu numai ca fiind format din corpul grosier pe care îl percepem, îl simțim și la care ne raportăm în mod obișnuit, ci ca un sistem complex, compus din multe straturi sau koshas, care se întrepătrund, fiecare având propria funcționalitate, de la păstrarea rezervelor pranice ale corpului și reglarea funcțiilor minții noastre, până la conectarea cu inteligența și beatitudinea adevăratei noastre naturi.

Citește și: cele-5-koshas-sau-unde-se-afla-binecuvantarea-si-intelepciunea-prima-parte

Informația și energia sunt distribuite prin aceste koshas, prin canale energetice numite nadis. Acolo unde se întâlnesc și converg multe nadis, se creează circuite rotative sau vârtejuri de energie. Numim aceste vortexuri care se rotesc „chakra” („chakra” se traduce din sanscrita prin „roată”). În esență, fiecare chakră este un circuit energetic subtil, în care pot fi procesate multe niveluri de informații și apoi distribuite, astfel încât corpul și mintea să poată funcționa optim. 

Chakrele reprezintă diferite niveluri de percepție și conștiință din complexul corp-minte. De exemplu, chakra de bază, muladhara, reprezintă nivelul de percepție care ne permite să supraviețuim și să trăim în lumea de zi cu zi; chakra inimii, anahata, este legată de capacitatea de a relaționa cu iubire și compasiune; iar chakra coroanei, sahasrara, ne permite să accesăm starea non duală de conștiință, cu alte cuvinte să realizăm o stare de conștiință care transcende mintea.

Din punctul de vedere al Tantra yoga, trebuie să fim capabili să accesăm și să navigăm ușor între toate aceste niveluri diferite de conștiință. Uneori trebuie să fim foarte practici, alteori trebuie să comunicăm cu ceilalți cu iubire. Exista momente care nu necesita intervenția noastră. În aceste momente putem fi pur și simplu prezenți, contemplativi.  

Reziduurile tuturor experiențelor noastre trecute și cele ale tiparelor emoționale și mentale sunt păstrate în sistemul chakrelor. La fel ca un motor de mașină sau un laptop, chakrele se pot bloca cu informații sau cu resturi neprocesate din trecut, împiedicând fluxul de energie dintre ele, epuizându-le energia și perturbându-le echilibrul.

Acest dezechilibru energetic subtil se manifestă prin apariția bolilor corpului fizic sau pierderea vitalității fizice, prin blocajele apărute în anumite domenii ale vieții noastre.

Există mai multe instrumente pe care le putem folosi pentru a elibera vechile tipare , pentru a renunța la trecut, astfel încât să trăim cu conștientizare și înțelepciune.

Un instrument puternic din punctul de vedere al yoga și al meditației este acela de a lucra cu chakrele, curățându-le, echilibrându-le și energizându-le prin meditație, mantre și vizualizare. Motivul și scopul ultim al mātṛka este să ne acorde eliberarea din ciclul vieții și al morții și să dezvăluie adevărata noastră esență.

În funcție de tradiție și de ritualul destinat atragerii unei anumite energii se rostesc mantrele corespunzătoare (bija mantra). Aceste energii sunt asociate, în tradiția hindusă, unei zeități care guvernează fiecare chakra. În tradiția tantrică, sadhana pentru Śrī Vidyā.poate fi efectuată intonând mantra: oṁ aiṁ hrīṁ śrīṁ aiṁ klīṁ sauḥ aṁ namaḥ 

Iată care cum funcționează cele 51 matrika și tipul de energie asociată cu o zeitate, care este eliberată.

1.    Om am̐ namah. Amṛtā devi reprezintă Creația și simbolizează nectarul spiritual care precedă trezirea completă a Kuṇḍalini. Ea este sursa tuturor celorlalte energii, ce promovează detașarea și progresul către emanciparea spirituală.

 2.    Om ām̐ namah . Ākarṣiṇi devi rostită cu un „a” dublu, reprezintă atât Śiva, cât și Śakti. Ea reprezintă transformarea Ființei Supreme în cele cinci aspecte: ale Creației (Brahma), ale Conservării (Viṣṇu), ale Distrugerii (Rudra), ale Anihilării (īśvara) și ale Învierii (Sadāśiva).

 3.    Om im̐ namah. Indrāṇi devi reprezintă puterea de a depăși gelozia, pasiunea și mânia. Ea este cea care îndeplinește toate dorințele, oferă bucurie și eliberare. Este iccha śakti (voința).

 4.    Om īm̐ namah. śāni devi semnifică perfecțiunea divină fiind totodată Kāma kalā și Turiyā bīja. Ea este sursa eliberării spirituale, reprezentând atât aspectele statice, cât și cele dinamice ale supra-conștiinței.

 5.    Om um̐ namah. Umā devi semnifică o mare putere și tărie, dar și dragoste tandră maternă, grijă și devotament nelimitat. Ea este distrugătoarea tuturor relelor și este extrem de agresivă în atingerea obiectivelor.  Um̐ bīja îndeplinește toate cele patru mari tendințe ale naturii umane: virtutea (dharma), bogăția și prosperitatea (artha), dorințele lumești (kāma) și în cele din urmă eliberarea (mokṣa).

 6.    Om ūm̐ namah. Ūrdhvakeśī devi semnifică excelență și măreție. Literal, înseamnă simbolul puterii. Din punct de vedere spiritual, bīja este asociată cu trezirea energiei Kuṇḍalini.

 7.    Om ṛm̐ namah. Ṛddhidāyī devi este zeița Adevărului veșnic. Ea reprezintă revelația și adevărata dharma (virtuți), precum fericirea pură.

8.    Om ṝm̐ namah. Ṝkārā devi reprezintă starea conștiinței ce transcende mintea. Realizarea propriului sine adevărat, dincolo de orice distragere a minții.

 9.    Om ḷm̐ (lrim) namah Ḷkārā devi reprezintă stabilitatea vidului și starea de eliberare.

 10. Om ḹm̐ (lrim) namah. Ḹkārā devi reprezintă dizolvarea completă a minții și atingerea eliberării. Ea este vidul aflat într-o stare de stabilitate perfectă. Fie ca mātṛka ḹm̐ să ajute la dizolvarea completă a minții și la contopirea cu vidul realității nonduale.

 11. Om em̐ namah. Ekapadā devi reprezintă toate triadele care alcătuiesc Creația, cum ar fi icchā (dorința), kriyā (acțiunea) și jñāna (înțelepciunea) etc. toate celelalte triade. Fie ca mātṛka em̐ să ne ajute la dezvăluirea secretelor întregii Creații.

 12. Om aim̐ namah. Aiśvaryātmikā devi reprezintă norocul, nu doar din punct de vedere material, ci și din punct de vedere spiritual. Aceasta este și Sarasvatī bīja care reprezintă cunoașterea și toate artele.

 13. Om om̐ namah. Oṃkārā devi reprezintă cuvântul mereu pur, conștiința manifestată sub formă de sunet. Este sunetul primordial care a emanat din Super-conștiință. Fie ca mātṛka om̐ să imprime cuvintele cu puritate si înțelepciune, să ne arate adevărata realitate în orice moment, să experimentăm fericirea pură.

 14. Om aum̐ namah. Auṣadhātmikā devi reprezintă puterea curativă a medicinei și promovează vindecarea. Fie ca mātṛka aum̐ să ne trezească puterea de a vindeca, să ne elibereze de toate bolile și să rămânem în starea de fericire pură.

 15. Om am̐ namah. Aṃbikā devi este mama universală a întregii Creații. Ea este cea fără pată și semnifică desăvârșirea și împlinirea. Această literă este realitatea singulară, o reprezentare a împlinirii tuturor dorințelor. Fie ca mātṛka am̐ să ne îndeplinească toate dorințele și să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 16. Om aḥ namah. Aḥkṣarā devi este realitatea constantă, eternă și inalterabilă. Ea este supra-conștiința și reprezintă punctul culminant și extazul în toate formele sale.

 17. Om kam̐ namah. Mantra Kālarātri Mātṛkā bīja reprezintă victoria, dorința (kāma), bogăția (artha), precum și dreptatea (dharma). Ea reprezintă cele 3 śakti, icchā (voință), jñāna (cunoaștere) și kriyā (acțiune). Fie ca mātṛka kam̐ să ne dezvăluie secretele Creației, capacitatea de a depăși numeroasele triade și de a rămâne în starea de beatitudine pură.

 18. Om kham̐ namah. Mantra reprezintă detașarea, separarea, iluminarea. Ea reprezintă, de asemenea, triplul śaktis de icchā (dorință), jñāna (cunoaștere) și kriyā (acțiune). Fie ca mātṛka kham̐ să ne țină detașați de efectele numeroaselor triade, să rămânem în starea de fericire pură.

 19. Om gam̐ namah. Mantra Gāyatrī Mātṛkā reprezintă claritatea cunoașterii și înțelepciunea eternă. Aceasta este mantra Gaṇapati sau Gaṇeśa bīja, reprezentând înlăturarea tuturor obstacolelor în calea progresului spiritual. De asemenea, reprezintă Kuṇḍalini sau energia latentă din partea de jos a coloanei vertebrale. Fie ca mātṛka gam̐ să ne îndepărteze toate obstacolele din calea spirituală, să ne deschidă poarta cunoașterii, să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 20. Om gham̐ namah. Ghaṇṭākarṣiṇī Vārāhī Mātṛkā reprezintă sunetul care alungă toți dușmanii, interni și externi. Este sunetul subtil care manifestă energia ce dispersează toate forțele inamice. Este cel care curăță karma corpurilor fizice, astrale și cauzale. Fie ca mātṛka gham̐ să risipească toate forțele inamice, să ne curețe karma și să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 

Image

21. Om ṅam̐ namah.

Mantra reprezintă creșterea și dezvoltarea spirituala completă. Ea semnifică identificarea cu Sinele Adevărat și nu cu corpul fizic sau cu mintea. Fie ca mātṛka ṅam̐ să ne ajute să ne stabilim adevărata identitate cu Sinele suprem și să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 22. Om cam̐ namah.

Mantra înseamnă distrugerea răului și răspândirea iubirii și a compasiunii. Reprezintă trezirea și ascensiunea Kundalini.Fie ca mātṛka cam̐ să îndepărteze toate gândurile rele, să răspândească dragoste și compasiune, să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 23. Om cham̐ namah.

Mantra înseamnă înălțarea din adâncurile umbrite ale lumii materiale pentru a descoperi realitatea spirituală pură. Fie ca mātṛka cham̐ să ne smulgă din adâncurile întunecate ale gândurilor și ale influențelor negative, să ne îngăduie și să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 24. Om jam̐ namah.

Mantra Jayādevi Mātṛkā semnifică victoria și facilitează dobândirea averilor. Poate oferi experiența fericirii divine și celor care duc o viață lumească. În plus, nu are rival în eliminarea magiei negre. Fie ca mātṛka jam̐ să ne ofere bogăție materială pentru a ne ajuta să ne susținem în lume și să rămânem în starea de fericire pură.

 

25. Om jham̐ namah. Mantra Jhaṅkāriṇī Mātṛkā reprezintă echilibrul dintre dorințele materiale și cele spirituale. Ea permite o mișcare liberă între chakra de bază, Mūlādhāra, care reprezintă elementul Pământ și chakra sacrală, Svādhiṣṭhāna, care reprezintă apa. Fie ca mātṛka jham̐ să asigure echilibrul între activitățile materiale și cele spirituale, să ne ajute să rămânem în starea de fericire pură.

 26. Om ñam̐ namah. Mantra Jñānarūpā Devi Mātṛkā reprezintă adevărata cunoaștere a Sinelui și conștientizarea că noi nu suntem acest corp și nici această minte. Ea ne eliberează de Samsara în cele din urmă. Fie ca mātṛka ñam̐ să ne ajute să realizăm că nu suntem corpul, ci conștiința pură și să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

27. Om ṭam̐ namah. Mantra Ṭaṅkahastā Devi Mātṛkā reprezintă susținerea corpului fizic, astral și cauzal. Ea ridică energia Kuṇḍalini  până  în chakra Maṇipūra și aprinde flacăra transformării spirituale (agni). Favorizează curajul și vindecarea tuturor bolilor. Fie ca mātṛka ṭam̐ să ne ajute să echilibrăm corpurile fizice, astrale și cauzale pentru a rămâne în starea de adevărată beatitudine.

 28. Om ṭham̐ namah. Mantra Ṭhaṅkāriṇī Devi Mātṛkā reprezintă distrugerea tuturor tipurilor de suferință, prin cunoaștere și acțiune. Fie ca mātṛka ṭham̐ să distrugă toate suferințele celor trei corpuri, prin cunoaștere și acțiune, pentru ca noi să rămânem în starea de adevărată fericire.

 

29. Om ḍam̐ namah. Mantra Ḍamarī Devi Mātṛkā bīja semnifică controlul asupra tuturor celor cinci simțuri, îndepărtarea tuturor elementelor care otrăvesc și dăunează corpului, expulzarea negativității din interiorul nostru. Fie ca mātṛka ḍam̐ să distrugă și să îndepărteze orice negativitate și să ofere control complet al tuturor simțurilor, pentru ca noi să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

 30. Om ḍham̐ namah. Mantra Ḍhaṅkāriṇī Devi Mātṛkā bīja înseamnă iluminare spirituală, bogăție spirituală și materială. Ea ne arată splendoarea divină din interior. Fie ca mātṛka ḍham̐ să ne lumineze cu o abundență de cunoștințe și putere spirituală, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

31. Om ṇam̐ namah. Mantra Ṇārnā Devi Mātṛkā bīja înseamnă acordarea tuturor siddhi-urilor (puterilor spirituale) și iluminarea spirituală. Fie ca mātṛka ṇam̐ să ne acorde puteri spirituale, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

 32. Om tam̐ namah. Mantra Tāmasya Devi Mātṛkā bīja înseamnă expulzarea întunericului, a urii, a geloziei și a altor vicii și introducerea compasiunii și adevăratei iubiri necondiționate. Facilitează obținerea averii și conduce energia Kuṇḍalini la chakra inimii, Anāhata. Fie ca mātṛka tam̐ să alunge toate viciile și să aducă în noi compasiune și iubire necondiționată, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată fericire.

 33. Om tham̐ namah. Mantra Sthāṇvi Devi Mātṛkā bīja înseamnă dobândirea tuturor virtuților și ducerea unei vieți morale, oferind capacitatea de a rezista fără teamă, puterea de a menține calmul în circumstanțe neplăcute.

 34. Om dam̐ namah. Mantra Dākṣāyaṇī Devi Mātṛkā bīja înseamnă putere mare, bogăție, autoritate, noroc și fericire imensă. Ea oferă ființei o mulțumire imensă, care o protejează de lăcomie, de bogăția materială în detrimentul celei spirituale. Fie ca mātṛka dam̐ să ne aducă mulțumirea a ceea ce avem, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată fericire.

 35. Om dham̐ namah.  Mantra Dhattayā Devi Mātṛkā bīja (înseamnă îndepărtarea tuturor impurităților fiind vindecatoarea tuturor bolilor mortale. Fie ca mātṛka dham̐ să îndepărteze toate impuritățile din toate cele trei corpuri să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

 36. Om nam̐ namah. Mantra Nāryā Devi Mātṛkā bīja înseamnă eliberare sau mokṣā. Ea ne dezvăluie adevăratul Sine. Fie ca mātṛka nam̐ să ne dezvăluie adevărata identitate (conștiința pură), să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

 37. Om pam̐ namah. Mantra Pārvatī Mātṛkā bīja reprezintă puterea voinței, rezistența și puterea fizică și mentală, care aduce stabilitate și oferă o imensă încredere și succes în tot ceea ce facem. Fie ca mātṛka pam̐ să ofere stabilitate minții, gândirii; să ofere puterea de a rămâne neclintiți, în starea de adevărată beatitudine.

 38. Om pham̐ namah. Mantra Phaṭkāriṇī Mātṛkā bīja reprezintă eliberarea de toate grijile și toată negativitatea. Este sursa tuturor siddhi-urilor sau puterilor spirituale. Fie ca mātṛka pham̐ să ne elibereze de toate grijile, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată beatitudine.

 39. Om bam̐ namah. Mantra Bandhinī Devi Mātṛkā bīja înseamnă îndepărtarea oricărei sclavii și ne conduce către realizarea de sine și eliberarea finală. Fie ca mātṛka bam̐ să îndepărteze orice robie, să ne ajute să rămânem în starea de adevărată fericire, să obținem eliberarea din ciclul vieții și al morții și unirea cu supraconștiința.

 40. Om bham̐ namah. Mantra Bhadrakālī Mātṛkā bīja semnifică distrugerea negativității, a spiritelor rele și anunță începutul perioadei de bun augur și noroc. Fie ca mātṛka bham̐ să ne aducă bunăstare în orice moment, să ne ajute să rămânem în starea de eliberare.

 41. Om mam̐ namah. Mahāmāyā bīja Mātṛkā mantra semnifică marea iluzie cosmică și secretele ei. Ea ne ajută să ne realizăm adevăratul Sine interior și ne conduce spre eliberare. Fie ca mātṛka mam̐ să ne elibereze de iluzia cosmică și să ne ajute să rămânem în starea de eliberare.

 42. Om yam̐ namah. Mantra Yaśasvinī Mātṛkā bīja reprezintă gloria imensă și trezirea strălucirii spirituale – Ājñā chakra. Ea anunță accesul cunoașterii, lumina și realizarea sinelui. Fie ca mātṛka yam̐ să ne ajute să iluminăm lumea cu adevărata cunoaștere, în timp ce rămânem în starea de eliberare.

 43. Om ram̐ namah. Mantra Raktā Devi Mātṛkā bīja reprezintă curățarea sufletului și îndepărtarea tuturor urmelor de negativitate. Generează un nou impuls în noi, pentru activități spirituale mai înalte, care ne conduc către eliberare. Ea oferă vāk siddhi sau puterea de a face cuvintele să se materializeze. Fie ca mātṛka ram̐ să transforme fiecare cuvânt rostit și fiecare acțiune realizată de noi în realitate, să ne ajute să facem lumea un loc mai bun, în timp ce continuăm să rămânem în starea de eliberare, detașați de roadele tuturor acțiunilor noastre.

 44. Om lam̐ namah. Mantra Lamboṣṭhī Devi Mātṛkā bīja reprezintă o mare putere de atracție și magnetism. Ne conduce in starea non-duală de a cunoaște și de a fi. Fie ca mātṛka lam̐ să ne facă conștienți în orice moment că suntem EL, pe măsură ce continuăm să rămânem în starea de eliberare.

 45. Om vam̐ namah. Mantra Varadā Devi Mātṛkā bīja reprezintă împlinirea dorințelor și obținerea rezultatelor favorabile. Fie ca mātṛka vam̐ să facă fiecare dorință a noastră să devină realitate, să ne ajute să rămânem detașați și cufundați în starea de eliberare.

 46. Om śam̐ namah. Mantra Śrīdevī Mātṛkā bīja reprezintă bunăstarea și suma totală a tuturor bogățiilor materiale și spirituale. Ea ne oferă o imensă bogăție spirituală și materială, iar în cele din urmă ne eliberează. Fie ca mātṛka śam̐ să ne ofere tot confortul, să ne ajute să rămânem detașați și cufundați în starea de eliberare.

 47. Om ṣam̐ namah. Mantra Ṣaṇḍā Devi Mātṛkā bīja reprezintă serviciul dezinteresat față de Divin oferindu-ne starea non-duală a cunoașterii și a ființei. Fie ca mātṛka ṣam̐ să ne aducă smerenia, să ne ajute să oferim un serviciu dezinteresat celor nevoiași în numele supra-conștiinței Divine și, în același timp, să ne mențină detașați și cufundați în starea de eliberare.

 48. Om sam̐ namah. Sarasvatī Devi Mātṛkā bīja mantra reprezintă artele, cunoașterea și înțelepciunea. Este cauza întregii creații. Ea aduce succesul și ne îndeplinește însuși scopul suprem al vieții, eliberarea - moksha. Fie ca mātṛka sam̐ să ne aduca succes în toate acțiunile și, în același timp, să ne mențină detașați și cufundați în starea de eliberare.

 49. Om ham̐ namah. Mantra Haṃsavatī Devi Mātṛkā bīja reprezintă adevăratul Sine și atingerea eliberării și fuziunii cu el. Aceasta este ultima bīja din cuvântul „aham” care reprezintă ego-ul sau sinele individual, începând cu „a”, creația și terminând cu „ham”, eliberarea și contopirea cu Sinele Adevărat. Fie ca mātṛka ham̐ să ne contopească în Divin și să ne țină cufundați în starea de eliberare.

 50. Om ḻam̐ namah. Mantra Ḻakārā devi Mātṛkā bīja reprezintă dobândirea tuturor siddhi-urilor (puterilor spirituale), eliberarea din robia karmei și atingerea eliberării. Fie ca mātṛka ḻam̐ să ne acorde puterile spirituale care ne contopesc cu divinul, să ne țină cufundați în starea de eliberare.

 51. Om kṣam̐ namah. Mantra Kṣamāvatī Devi Mātṛkā bīja reprezintă dizolvarea karmei prin harul și iertarea Divină. Ea ne conduce spre eliberare și ne oferă deschiderea completă a chakrelor Ājñā și Sahasrāra. Fie ca mātṛka kṣam̐ să ne aducă harul și iertarea divină, să învingă toate karmele pentru a ne contopi complet în Divin, să ne mențină cufundați în starea de eliberare.

 

Recitarea mātṛka-urilor de la am̐ la kṣam̐ este ea însăși o mantră despre care se spune că îndeplinește toate dorințele și este considerată a fi o condiție prealabilă pentru energizarea yantrelor.

 

 

Surse: rajeshwaritantra.co.uk, manblunder.com

Material susținut de
Image

Comenteaza cu Facebook