Rugăciunea Tatăl Nostru - versiunea originală, în aramaică | Yogasat - Cursuri Yoga Bucuresti Skip to main content
Tatăl Nostru: Interpretare şi semnificaţiiRugăciunea Tatăl Nostru - versiunea originală, în aramaică

Învățăm de mici rugăciunea ”Tatăl Nostru” și o redăm papagalicește, dar, oare, reflectăm vreun pic la însemnătatea cuvintelor sale, la profundele sale semnificații, atât cât pot vorbele cuprinde în ele, înțelese după chipul și asemănarea celui ce le ascultă?

”Tatăl Nostru” e un fragment din Matei 6:9-13, din timpul Predicii de pe Munte. O rugăciune similară este în Luca 11:2-4. Apostolii i-au cerut lui Iisus să-i învețe cum să se roage, iar această rugăciune a fost răspunsul lui Iisus pentru ei. În versiunea inițială, nu era partea ”Căci a Ta este împărăția, puterea si slava, A Tatălui, și a Fiului, și Sfântului Duh, acum, și pururi, și în vecii vecilor. Amin.” Versiunea cea mai răspândită a rugăciunii este cea după Matei, deși nu este exactă.

– Versiunea aramaică –

Abwûn d’bwaschmâya
Nethkâdasch schmuuch
Têtê— malkuthach
Nehwê tzevjânach aikâna
d’bwaschmâya’f b’arha
Hawvlân lachma d’sûnkanân yao-mâna
Wasbokân chaubên wachtahên aikâna
daf chnân schvoqan l’chaijabên
Weyla tachlân l’nesjuna
ela patzân min bischa
Metul dilachie malkutha wahaila
wateschbuchta l’ahlâm almîn.
Amên

– O variantă de traducere din aramaica străveche, a primului secol –

O, Tu, Cel din care vine suflul vieții, Cel care umple tărâmurile sunetului, luminii și vibrației.
Fie lumina Ta experimentată în devoțiunea mea cea mai pură și sacră.
Regatul Tău Divin se apropie.
Fie ca voia Ta să devină realitate în Univers, precum și pe pământ.
Dă-ne nouă înțelepciune pentru nevoia noastră zilnică, desfă lanțurile greșelilor care ne leagă,
precum și noi dăm drumul vinei altora.
Nu ne lăsa să ne rătăcim în lucruri superficiale, ci lasă-ne să ne eliberăm de ceea ce ne îndepărteză
de scopul nostru cel adevărat.
De la Tine vine voința atotlucrătoare, vine puterea vie de a acționa,
vine cântecul care înfrumusețează totul și care se reînnoiește singur din eră în eră.
Pecetluit în încredere, credință și adevăr.

– Varianta de traducere din greacă, a lui Neil Douglas-Klotz –

O, Născătorule! Tată-Mamă de Cosmos,
Adună-Ți lumina în interiorul nostru și fă-o de folos.
Creează acum Regatul Tău de Unitate,
Prin mâinile noastre dornice și prin inimile noastre înflăcărate,
Ajută-ne să iubim mai presus de idealurile noastre
Și să împrăștiem fapte de compasiune pentru toate creaturile.
Însuflețește pământul din noi: atunci vom simți Înțelepciunea dinlăuntru,
Care ne susține pe toți.
Desfă nodurile dinlăuntru,
Ca să putem relua legăturile simple ale inimii, unii cu alții.
Nu lăsa lucrurile superficiale să ne amăgească,
Ci eliberează-ne de ceea ce ne reține pe calea către adevăratul nostru scop.
Din tine, focul divin,
lumină si sunet înapoi către Cosmos.
Amin.

Citeşte mai mult pe blogul liviabonarov.wordpress.com

Comenteaza cu Facebook