TERMENI ȘI CONDIȚII | Yogasat - Cursuri Yoga Bucuresti Skip to main content

TERMENI ȘI CONDIȚII

S.C Blue Online Media SRL  cu sediul în Bolintin Vale   RO 30262763 J52/465/2014 cont bancar Banca Transilvania S.A.

IBAN: RO22BTRLRONCRT0V19726801

1.       (în continuare organizatorul), organizează cursuri si evenimente cu caracter sportiv,  ședințe de instruire și evenimente în domeniul spiritualității, cu precădere în diverse ramuri de yoga: Hatha Yoga Seva, Nidra Yoga, Jnana Yoga, Surat Shabd Yoga etc. Orice călătorie în țară sau în afara granițelor țării are ca scop instruirea beneficiarilor și explorarea istoriei, spiritualității și vieții culturale ale diverselor epoci și locuri.

2.     Organizatorul își rezervă dreptul de a-și selecta participanții la cursuri și evenimente.

3.     Pentru fiecare locație de desfășurare a evenimentelor și cursurilor, organizatorul, va anunța programul de instruire. Din motive întemeiate, organizatorul poate schimba localitățile și spațiile concrete de desfășurare a programului de instruire.

4.     Pentru serviciile furnizate de organizator, plata se va face în avans , într-una sau mai multe tranșe, potrivit comunicărilor efectuate de organizator. Sumele achitate de beneficiar nu sunt returnabile în caz de retragere, renunțare sau absență a beneficiarului.

5.     Organizatorul nu este furnizor de servicii de cazare, masă sau transport; organizatorul nu este responsabil pentru neîndeplinirea de către furnizorii de cazare, de masă și/sau transport a obligațiile ce le revin acestora; obligația organizatorului față de beneficiar se va limita la găsirea unor soluții alternative.

6.     Organizatorul nu este responsabil pentru daunele de orice natură produse de beneficiar oricăror persoane fizice sau juridice în timpul sau în afara timpului dedicat sesiunilor de instruire.

7.     Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile beneficiarului aduse de acesta în locul de cazare sau de desfășurare a sesiunilor de instruire. 

8.     Organizatorul nu răspunde pentru prejudiciile de orice fel, de ordin material sau moral, suferite de beneficiar atât în cadrul locațiilor stabilite pentru desfășurarea evenimentului, cât și în afara acestora, dacă nu sunt imputabile organizatorului.

9.     Organizatorul își rezervă dreptul de a returna avansul și orice sumă de bani achitată de beneficiar, în cazul în care nu s-a realizat numărul minim de participanți de 12  persoane pentru derularea cursului sau evenimentului de instruire.

10.  Datele cu caracter personal prelucrate de organizator sunt: adresa de e-mail (în scopul comunicării ref. înscrierea la cursuri și evenimente, confirmări, transmiterea de facturi, diverse anunțuri legate de derularea serviciilor organizatorului); nume și prenume (în scopul comunicării ref. derularea serviciilor, emiterea de facturi, transmiterea către furnizorii de servicii conexe); număr de telefon (în scopul comunicării ref. derularea serviciilor; adresă (în scopul emiterii facturilor fiscale); alte date din documentele de identitate (în scopul organizării călătoriilor și transmiterii furnizorilor de servicii conexe).

11.  Datele vor fi reținute strict pentru durata realizării, potrivit legii, a scopurile menționate. În baza GDPR și a legislației conexe, dvs. beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificarea datelor inexacte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor de judecată. Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice aspecte referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa: hathayogaseva@gmail.com