Ierarhiile angelice potrivit creștinismului – a treia parte Skip to main content
Ierarhiile-angelice

Transmiterea luminii divine nu se poate realiza direct de la divinitate către noi, ci are nevoie de intermediari. Astfel, lumina Lui poate coborî până la noi și poate fi accesată de fiecare, după merit.

Vezi aici prima și a doua parte

Îngerii sunt cei care reflectă realitatea divină și ne ajută să o cunoaștem. Ei sunt diferențiați doar prin faptul că exprimă un anumit aspect divin, au o anumită funcție. Între îngerii din cele 3 ierarhii nu există grade de comparație. Ceea ce îi distinge unii față de ceilalți este intensitatea luminii pe care o primesc și o transmit, formând o ierarhie unitară. Întreaga iluminare vine de la Dumnezeu și are ca ultim scop transmiterea ei către nivelul uman.

Al doilea ordin în ierarhia ființelor cerești cuprinde Domniile, Virtuțile sau Puterile și Stăpânirile, care tind să imite un anumit caracter divin.

Citește și: moksha-scopul-suprem-al-fiecarei-fiinte-umane-prima-parte

Ierarhia angelică a Domniilor

Nivelul cel mai înalt în această a doua sferă este reprezentată de Domnii, care reflectă acest caracter al dumnezeirii, înălțimea liberă de toate dorințele după tot ce există în planurile de conștiință de mai jos.    

"Eu cred", spune Dionisie, "că numele revelator al sfintelor Domnii ne arată capacitatea lor de elevare, care niciodată nu este diminuată, fiind liberă de orice compromis; ele nu coboară, nu răspund niciodată unei realități dizarmonioase și tiranice, sunt deasupra oricărei aservități degradante, intră cât mai mult posibil în comuniune cu Principiul Divin."

Image
Ierarhiile-angelice

Ierarhia angelică a Virtuților sau Puterile

Ceata Puterilor se înalță spre Dumnezeu fără reveniri către planurile inferioare. Ele reflectă puterea divină, pe care o transmit mai departe tocmai datorită înălțării lor către aceasta. Privindu-l pe Dumnezeu, devin o imagine a lui și astfel transmit această putere celor care urmează. Un exemplu al forței acestui nivel îngeresc poate fi găsit în Psalmii lui David. 

Sfântul Pavel spunea în scrisoarea sa către Efeseni:

„...Şi cât de covârşitoare este mărimea puterii Lui faţă de noi, după lucrarea puterii tăriei Lui, pentru noi cei ce credem.

Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri,

Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.

Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,

Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.”

Puterile trebuie să-i facă pe toți oamenii să vadă care este planul lui Dumnezeu, cel care a creat toate lucrurile. Ei sunt responsabili pentru ca înțelepciunea divină să fie cunoscută celor care sunt la nivelul următor lor.

Image
Ierarhiile-angelice

Ierarhia angelică a Stăpânirilor

Denumirea acestora provine din faptul că se aseamănă principiului divin al stăpânirii, „nu se folosesc de rău, in chip necuvenit și tiranic, de puterile ce li s-au dat, ci îi înalță pe cei aflați sub nivelul lor spre cele dumnezeiești.” 

"Cât despre numele sfintelor Stăpâniri, aceasta arată egalitatea în grad cu Domniile și cu Virtuțile, abilitatea de a acumula daruri divine, puteri supraomenești."

Ceata Stăpânirilor se numește așa pentru că îi izbăvesc pe oameni să nu cadă în ispitele cele cumplite care îi duc la moarte și la osânda iadului.

Domniile, puterile si stăpânirile au același rang, ele doar reflectă un anumit principiu dumnezeiesc, pe care îl transmit mai departe.

Primele două niveluri ale ierarhiei se diferențiază prin faptul că primul primește iluminarea direct de la divinitate, iar cel de-al doilea o primește prin intermediul primului nivel. Aceasta transmitere a luminii divine are capacitatea de a ridica spiritual ființele la care ajunge, însă se diminuează ca intensitate pe măsură ce se depărtează de sursă.

Surse: Despre ierarhia cereasca – Dionisie Aeropagitul, traducere Marilena Vlad 2021, doxologia,  bibliaortodoxa.ro
Material susținut de
Image

Comenteaza cu Facebook