Aerul, vibrația eterică a Universului. Prima parte | Yogasat - Cursuri Yoga Bucuresti Skip to main content
Aerul vibrația eterică a Universului

Vayu este unul din conceptele cheie ale învățăturilor vedice, care are o mare importanță în Yoga, Ayurveda și Vedanta, cu multe implicații profunde la nivel macro și micro, adică la nivel cosmic și în raport cu propriile noastre vieți individuale. Dacă înțelegem ce înseamnă vayu, înțelegem totul, inclusiv timpul, spațiul, karma, viața și moartea, inclusiv propriul Sine.

Vayu este un cuvânt sanscrit care înseamnă „vânt”, iar Vayu Deva este numele zeului hindus al vântului. În tradiția hindusă, cele cinci elemente - foc, pământ, apă, aer (vânt) și eter - sunt reprezentate ca zei. Potrivit învățăturii yoghine străvechi, prana este subdivizată în cinci vayus. Conștientizarea acestora ne poate ajuta să obținem beneficiile practicilor yoghine, deoarece mișcarea pranei este însăși esența acestor practici.

Acest vânt este definit de cele mai multe ori ca aer, însă, în gândirea vedică, vayu include conceptul de spațiu/eter sau akasha, din care apare. Spațiul în mișcare este aer, în timp ce aerul în repaus este eter.

Acestea sunt cele două particularități ale sale care demonstrează interdependența aerului și a eterului. Eterul este câmpul (spațiul) în care operează vayu ca forță.

Știința modernă recunoaște că universul apare ca o țesătură a spațiului, umplută cu diferite tipuri de canale, curenți sau găuri de vierme care interacționează prin  schimburi dinamice. Deci vayu nu este doar spațiu, ci și energia din el, atât cea potențială, cât și cea actuală. S-ar putea spune că energia potențială este spațiu, în timp ce spațiul activat este aer. Universul însuși este vayu în vibrația sa subtilă, eterică.

Cu toate acestea, Vayu este mult mai mult decât un element material sau subtil. Vayu este puterea prin care totul intră în manifestare și în care totul se întoarce în cele din urmă, este principiul cosmic al energiei și al spațiului care străbate corpul, viața, mintea și conștiința. Întregul univers manifestat ia naștere din spațiu și energie, care este vayu.

La un alt nivel, vayu reprezintă principiul fără formă al aerului și al spațiului, Spiritul invizibil sau Brahman, substratul lumii vizibile, al pământului, al elementelor de foc și apa, tărâmul numelui și al formei.

În Taittiriya Upanishad, vayu simbolizează adesea divinitatea supremă, spiritul fără formă, plin de putere, așa cum vântul sau aerul nu are formă, dar are o forță foarte mare.

Vayu ca putere creatoare sau cauzală este puterea lui Isvara sau a Stăpânului lumii manifestate, a Universului. Totuși, vayu, ca deținător al întregii puteri și susținător al întregii existențe, îl poate simboliza și pe Brahman - Creatorul.

În concluzie, vayu îi poate indica atât pe Saguna Brahman (cel manifestat), cât și pe Nirguna Brahman (cel nemanifestat). Vayu înseamnă adesea Spirit, nu doar aerul ca element, ci prezența ființei și a conștiinței care există peste tot, dar nu poate fi văzută nicăieri. Găsim această idee despre Spirit sau aer în multe tradiții spirituale din întreaga lume.

 

Citește și: cele-12-manifestari-ale-lui-brahman

Vayu este Kriya Shakti sau puterea universală a acțiunii, din care apar toate celelalte puteri. Este puterea cauzală care ghidează și dirijează lucrurile. Întregul univers este o manifestare a lui vayu, mâna lui Dumnezeu care modelează toate lucrurile.

Cu toate acestea, însăși natura lui Brahman este ca Vayu, dincolo de toate limitările, aparițiile și separațiile. Vayu pune totul în mișcare la nivel cosmic, prin dansul lui, guvernând toate forțele, mișcările și acțiunile cosmice, inclusiv mișcarea stelelor și a galaxiilor, rețeaua gravitațională care stă la baza universului, forțele electromagnetice și forțele care guvernează particulele subatomice. Totul există în vayu, care vibrează  în câmpul spațiului (akasha). Focul, apa și pământul nu sunt decât densificări diferite ale energiei lui vayu, ale numeroșilor săi curenți.

 

Vayu este principiul de conectare care leagă totul în univers. Din el iau naștere mintea, vorbirea și inteligența, facilitând comunicarea și schimbul la toate nivelurile. Vayu creează diverse canale, curenți, găuri de vierme, nadis sau orificii în mișcarea sa. Acestea pătrund în tot spațiul pe mai multe niveluri și în mai multe dimensiuni. Ele pot fi găsite în fiecare obiect din natură și în corpurile tuturor ființelor vii. Într-adevăr, toate canalele din interiorul nostru, sistemele: nervos, respirator și circulator, inclusiv canalul central, Sushumna, sunt aspecte ale lui vayu.

Deși prin natura sa, vayu este invizibil, nu este lipsit de lumină, ci este de fapt matricea tuturor formelor de lumină. Vayu deține puterea fulgerului sau vidyut care pune în mișcare toate celelalte forme de lumină, așa cum fulgerul atmosferic pornește focul pe Pământ. Ca putere a fulgerului, vayu este numit Indra, zeitatea vedică supremă care guvernează puterea de percepție și prana superioară.

În tradiția yoghină se spune că Isvara – zeul Universului este aerul cosmic- vayu, iar sufletul său individual, Jiva. este focul - agni. Yoga constă în elevarea focului nostru individual pentru a fuziona cu aerul cosmic, depășind astfel percepția separației, starea de jiva. 

Chandogya Upanishad asociază simbolul elementului aer cu Brahman, din punctul de vedere al energiei, puterii și prezenței fără formă.

De asemenea, se spune că Vayu este Sutra (versul), firul care leagă totul în Upanishade. Este corpul subtil, energetic, care leagă toate formele fizice într-o rețea de forțe prin centrii energetici creați de mișcarea sa. Vayu cosmic, la rândul său, ne aduce înapoi la conștiința supremă, care conectează totul.

Vayu este Shakti sau puterea cosmică care mișcă totul și fără de care totul este inert. Vayu se manifestă din puterea Purusha – ființa cosmică, ca energie a conștiinței, ca putere a pranei sau a vieții însăși.

Forța fulgerului lui Vayu creează viața în ființe, dar susține și toate procesele din univers. Ca atare, toate formele de energie (Shakti) sunt conectate la Vayu.

Image

Acest fulger primar al lui Vayu este sursa sunetului primar, Pranava, energia care vibrează în spațiu, tunetul care se naște din el, cuvântul Divin OM, sunetul tobei lui Shiva, care pune în mișcare inteligența cosmică care structurează lumile. Ca principiu al sunetului sau al vibrației, Vayu este numit Rudra (zeitate din Rigveda asociată lui Shiva), prin care ia naștere vorbirea și limbajul.

Vayu în repaus este chiar spațiul, akasha. Vayu în mișcare creează mișcarea timpului, vibrația sunetului cosmic. Mișcarea timpului este mișcarea pranei cosmice. Această putere a timpului este forța principală a lui Vayu prin care totul se mișcă și se schimbă. Timpul este responsabil pentru nașterea, creșterea, decăderea și moartea tuturor creaturilor și pentru începutul, mijlocul și sfârșitul tuturor proceselor. Acest timp definește iluzoriul, faptul că totul este trecător și într-o permanentă schimbare.

Kala (timpul) este conectat cu karma sau acțiunea, efect a lui Vayu. Vayu este cel care poartă și distribuie toate karmele ființelor vii și lumile (loka) în care locuiesc.

Vayu deține prana cosmică sau forța vitală din care prana noastră individuala și Vata, intră în manifestare. Vata este definită de ayurveda ca o combinație de aer și eter în mișcare și mereu în schimbare. 

Vayu este respirația cosmică, care intră în ființe prin forța inspirului. În gândirea yoghină, Vata este și prana sau energia vieții cosmice care se manifestă din Akasha sau spațiul cosmic. Vayu deține prana tuturor ființelor vii în rețeaua sa energetică. Sufletul este o porțiune din Vayu care a intrat în corp cu ajutorul focului sau, Agni.

Ne conectăm la Vayu și prana prin procesul respirației. Pranayama ne permite să lucrăm și să dezvoltăm conexiunea cu prana cosmică, scopul fiind nu numai de a inspira mai mult aer sau de a ne controla respirația, ci de a ne lega de energia nelimitată a vantului cosmic. Acest lucru se întâmplă atunci când unim energiile pranei și ale minții, astfel încât acestea să poată intra în Vayu cosmic.

 

Mantrele Hamsa și So’ham sunt vibrațiile pranei, sunetul natural al respirației, care demonstrează prezența elementului aer ce rezonează în noi. Cu toate acestea, la un nivel superior, prana oglindește SAT sau existența pură. Hamsa și So’ham sunt sunetele lui Aham (Eu sunt) sau Sinele Divin. Când prana ajunge în Sushumna, prana individuală se conectează la Vayu cosmic, care permite conștientizării noastre să urce și să se extindă în Brahman, conștiința divină.

 

Surse: sanskritimagazine.com, yogapedia.com

 

Material susținut de
Image

Comenteaza cu Facebook