Skip to main content
practican-hindus-yoga

Deși este obișnuit să traducem termenul „yoga” ca uniune, explicațiile despre ceea ce urmează să fie unit prin acest proces sunt variate și contradictorii. Majoritatea textelor antice vorbesc despre patru tipuri de yoga sau metode de practică - Mantra, Hatha, Laya și Raja.

Conform Shiva Samhita, capitolul 5.9: „yoga care elimină dualitatea este de patru feluri: prima mantra yoga, a doua hatha yoga, a treia laya yoga, a patra raja yoga.”

Fără îndrumare și fără a întregi procesul pe care îl implică aceste patru cai, este ușor să înțelegem greșit relația dintre ele. În practică, prin Hatha yoga se folosesc metodele Mantra și Laya yoga, astfel încât a patra - Raja yoga - să se poată manifesta. Așa cum este scris în Shiva Samhita, numai prin realizarea acestora se elimină dualitatea și astfel se realizează unirea.

Textul continuă să enumere patru niveluri de practicanți pentru care sunt aplicate aceste patru yoga:

5.10. „Să știți că practicanți sunt de patru feluri în hotărâre-  începători, intermediari, dedicați și cei mai dedicați.”

5.11. „Persoanele mai puțin pragmatice, ignorante, bolnave și care găsesc defecte la profesori; avare, păcătoase, gourmande și atrase de sexualitate; nestatornice, timide, dependente și crude; cei al căror caracter este rău și slab - știu că cele de mai sus duc practicantul către superficialitate și nereușită în practica. Cu mari eforturi, acești oameni reușesc în doisprezece ani; iar profesorii ar trebui să știe să îi pregătească pentru Mantra yoga.”

Asta nu înseamnă ca Mantra yoga este doar aspiranții slabi.

Acest pasaj se referă la practicanții începătorii care ar trebui să cultive/învețe mai întâi asanele de bază și disciplina, pentru a elibera corpul de blocaje, în timp ce mantra sadhana este introdusă pentru a trezi conștientizarea interioară către nada (vibrații ale sunetului interior primordial).

Practicantul moderat sau intermediar este ghidat prin primele etape ale pranayama, care sunt practicate întotdeauna cu o mantră simplă (invocare prin sunete).

Citește și: Știința vindecării prin rostirea de sunete

Practicanții dedicați și cei mai dedicați pot practica toți cei șapte pași ai căii Hatha în funcție de nevoile și cerințele lor.

  1. Shatkarmas (vezi) - Curățarea prin cele șase procese
  2. Realizarea puterii și fermității prin asane.
  3. Fermitatea (sthirata) prin poziții corporale (mudra).
  4. Stabilitatea minții prin pratyahara (retragerea simțurilor).
  5. Lejeritate (laghava) prin pranayama
  6. Realizarea prin meditație (dhyana)
  7. Detașare (nirliptatva) prin samadhi.

Înțelesul profund al acestei sloka este că, dacă nu se stăpânește mantra sadhana, laya sau retragerea totală în interior nu este posibilă. Deși se presupune că laya are loc în timpul kumbhaka (apneea), această realizarea este rară în zilele noastre din cauza noțiunii eronate că kumbhaka se referă la menținerea sau limitarea forțată a respirației sau a vântului (pranavayu).

Calitățile vayu (vântului) sunt mișcarea și reținerea și, prin urmare, nu pot fi oprite prin forță -  care este contrară principiului ahimsa (non-violență). Consecințele reținerii forțate pot fi dezastruoase, atât la nivel la fizic cât și psihic.

Retragerea se obține prin nada, deoarece sunetul primordial (cuvântul) este primul care a însuflețit materialitatea, iar vayu (vântul) a fost emanat din principiul rezonant al sunetului. Prin urmare, reținerea vântului poate avea loc numai în timpul kumbhaka prin utilizarea principiului sunetului numit mantra. Laya yoga este procesul de retragere de la simțurile grosiere care marchează începutul libertății minții și eliberarea de fluctuațiile mentale.

  5.30. „Nu există o postură  mai puternică ca cea a siddhasana, nici o putere mai mare ca cea a kumbha, nici o mudra mai puternică ca khechari și nici o absorbție mai puternică  ca cea a nada (sunetul mistic primordial).” – în acest sloka se face referire la practica Laya Yoga

Multe adevăruri importante, din acest sloka, pot fi înțelese greșit dacă nu analizăm coerent textul. Prima sugestie este că maestrul desăvârșit în yoga are nevoie de foarte puține instrumente pentru a susține starea sahaja (iluminarea spontană) sau unmani avastha (starea de dincolo de minte). Acesta este ritmul natural al rezonanței universale care se află dincolo de jurisdicțiile minții. De asemenea, indică faptul că, în momentul în care aspirantul a practicat corect primele trei căi: Mantra, Hatha și Laya nu mai există o a patra stare, Raja yoga manifestându-se automat.

Cea mai interesantă parte din toate acestea este că, deși textele recomandă Mantra yoga pentru începători, în capitolele ulterioare, toate oferă mantre spre a fi utilizate pentru a atinge cel mai înalt nivel de iluminare.

Namaste!

Comenteaza cu Facebook